LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šis līgums tiek slēgts starp nodibinājumu “Imanta Ziedoņa fonds “Viegli””, reģistrācijas Nr. 40008157047, juridiskā adrese: Sporta iela 2, Rīga, Lv-1013 (turpmāk Nodibinājums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Nodibinājuma interneta veikalāwww.eveikals.fondsviegli.lv (turpmāk – e-veikals).

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Nodibinājumu, pamatojoties uz Nodibinājuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Nodibinājuma e-veikalā.

 1. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Nodibinājuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Nodibinājums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Nodibinājuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

 1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Ielikt grozā”
 2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
 3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga “Pasūtīt” kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts “Paldies! Jūsu pasūtījums ir saglabāts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās laikā no 10.00-17.00

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Nodibinājums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

Ja ir radušies kādi jautājumi, rakstiet uz epastu pasutijumi@fondsviegli.lv

 1. PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI 

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

 • izmantojot kādu no internetbankām:
  AS “Swedbank”, AS “Citadele”, “SEB” banka Latvija, Luminor, Starptautiskā sistēma “WebMoney”, Paysera konts, Revolut.
 • izmantojot VISA, MASTER kartes

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Nodibinājuma norēķinu kontā.

 1. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Preces iespējams saņemt:

 • Latvijas teritorijā ar SIA “Omniva” pakomātu starpniecību
 • Pasūtījumiem ārpus Latvijas piegāde tiek noformēta caur AS “Latvijas Pasts” starpniecību vai individuāli.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Piegādes izmaksas tiks uzrādītas pirms pasūtījuma veikšanas.

 1. GARANTIJA

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

 1. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Nodibinājums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Nodibinājums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Nodibinājums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Nodibinājums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Nodibinājums e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu vai grāmatas drošības plēvi.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestai daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Nodibinājums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 1. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

 1. KONFIDENCIALITĀTE

Nodibinājums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

 1. CITI NOTEIKUMI

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Nodibinājums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir  iespējams apskatīties mājas lapā, un Nodibinājums uzglabās tiem datus.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

 1. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

 1. UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nodibinājums “Imanta Ziedoņa fonds “Viegli””
Juridiskā adrese: Sporta iela 2, Rīga, LV-1013
Reì.Nr: 40008157047
Konts EUR: LV49RIKO0000082711317
Luminor Bank AS, S.W.I.F.T kods: RIKOLV2X

Tālrunis: +371 26 93 55 26 
E-pasts info@fondsviegli.lv